ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th Tel. 081-849-0202HLIS ความเป็นมา

บริษัทรักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ โดยเปลี่ยนชื่อมาจากเดิม คือ บริษัท แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย รปภ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี
บริษัทรักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการให้ใช้ชื่อย่ออย่างเป็นทางการ คือ HLIS (Happyland International Security) เนื่องด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์บริษัท รปภ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ HLIS ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชน มากกว่า 200 หน่วยงาน บริการรปภ ที่สำคัญ HLIS มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

เราใส่ใจในทุกๆ เรื่องบริการรักษาความปลอดภัยจากทีมงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ข่าวสารและกิจกรรม


แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ใส่ใจบริการ

บริการรักษาความปลอดภัย ชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม


HLIS รักษาความปลอดภัย

เราบริการรักษาความปลอดภัย

กล่าวคำทักด้วยคำสุภาพให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อมีการประสานงานและการติดตามงานจนเสร็จสมบูรณ์

เราบริการเอาใจใส่ดี

มีสมาธิในการฟังฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอค้นหาความต้องการและอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเพราะให้บริการรักษาความปลอดภัย

เรามีพฤติกรรมดี

กริยาสุภาพเรียบร้อยบุคลิกภาพดีแต่งกายมีระเบียบอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานที่เป็นมากกว่าบริการรักษาความปลอดภัย


เสียงจากลูกค้า
เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

"การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งทางด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดี ของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อ ครับ"ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา


Jessica Priston
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
Jessica Priston
พระจอมเกล้าธนบุรี
Jessica Priston
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

OUR CLIENTS

                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved