ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th Tel. 081-849-0202HLIS ความเป็นมา

บริษัทรักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ โดยเปลี่ยนชื่อมาจากเดิม คือ บริษัท แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริษัทจัดหารปภ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี จ้างรปภ ของเรา
บริษัทรักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการให้ใช้ชื่อย่ออย่างเป็นทางการ คือ HLIS (Happyland International Security) เนื่องด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ HLIS บริษัท รปภ ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชน มากกว่า 200 หน่วยงาน บริการรปภ ที่สำคัญ HLIS มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

เราใส่ใจในบริการรักษาความปลอดภัยจากทีมงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ข่าวสารและกิจกรรม


แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ใส่ใจบริการ

บริการรักษาความปลอดภัย ชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม


HLIS รักษาความปลอดภัย

เราบริการรักษาความปลอดภัย

กล่าวคำทักด้วยคำสุภาพให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อมีการประสานงานและการติดตามงานจนเสร็จสมบูรณ์

เราบริการเอาใจใส่ดี

มีสมาธิในการฟังฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอค้นหาความต้องการและอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเพราะให้บริการรักษาความปลอดภัย

เรามีพฤติกรรมดี

กริยาสุภาพเรียบร้อยบุคลิกภาพดีแต่งกายมีระเบียบอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานที่เป็นมากกว่าบริการรักษาความปลอดภัย


เสียงจากลูกค้า
เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

"การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งทางด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดี ของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อ ครับ"ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา


Jessica Priston
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
Jessica Priston
พระจอมเกล้าธนบุรี
Jessica Priston
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

OUR CLIENTS

                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved