ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th Tel.081-849-0202บริษัทรักษาความปลอดภัย “HLIS” เราใส่ใจในทุกๆเรื่องความปลอดภัย
จากทีมงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการการจัดหาทีมงาน รักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย HLIS เขต โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ในประเทศไทยHLIS ให้ความสำศัญความปลอดภัยตามเขตโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ในประเทศไทย จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร มาเป็นอย่างดี และ ระบบรักษา ความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิคส์ มาปรับใช้งาน กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย HLIS เพิ่มประสทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น ทันสมัยตามเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะการคุ้มครองรักษาทรัพย์สิน อาคารสถานที่ การป้องกันการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มอบหมายเฉพาะของแต่ละจุดรักษาการณ์และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด ระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีกับลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ต่อลูกค้าทุกท่าน


พนักงานรักษาความปลอดภัย HLIS เขต อาคารพักอาศัยHLIS บริการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ เป็นบริษัท รปภ. บริษัทในเครือข่ายของแฮปปี้แลนด์ กรุ็ป มีความนำชาญเกียวการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 38 ปี HLIS ที่รอบรู้ถึงการรักษาความปลอดภัย รปภ. เป็นอย่างดี โครงการหมู่บ้าน และที่อยุ่อาศัย ปัจจุบัน พนักงานรักษาความปลอดภัย มีกำลังพลประมาณ 1000 กว่านาย เราได้รับความไว้วางใจจากรักษาความปลอดภัย บริษัทเอกชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ให้เราดูแลเรื่องระบบงานรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงาน เรามีความพร้อมในการให้บริการตลอด24ชั่วโมงและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ โดยจะรับผิดชอบดูแลทั้งระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยโดยรักษาพื้นที่ๆ เกิดเหตุอาชญากรรมพร้อมแจ้งให้ตำรวจและลูกค้าทราบเรื่องโดยทันที และในส่วนของการรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในตัวอาคารก็ได้รับการอบรมด้านการจัดการควบคุมการเข้าออกอาคาร การตรวจสอบค้นหารวมทั้งสามารถดูแลควบคุมการจราจรได้ด้วย ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆอาทิการเป็นพนักงานต้อนรับและรักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ความสำศัญ การอบรมหลักสูตรเกี่ยวความปลอดภัย กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ เป็นอย่างดี


พนักงานรักษาความปลอดภัย HLIS เขต หน่วยงานราชการ


HLIS บริการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย การกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ของแต่ละหน่วยงานของรัฐกับ สถานบัน วิทยาลัย โรงเรียน สถานทูต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดว่างกำลังพลให้การวางระเบียบปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม ครอบคลุมสภาพการณ์ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได้จริง หน่วยงานของรัฐบาลราชการ การรักษาความปลอดภัย ของ HLIS ได้ดูแลเรื่องระบบงานรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงาน ของ เรามีความพร้อมในการให้บริการตลอด24ชั่วโมงและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ โดยจะรับผิดชอบดูแลทั้งระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยโดยรักษาพื้นที่ๆ เกิดเหตุอาชญากรรมพร้อมแจ้งให้ตำรวจและลูกค้าทราบเรื่องโดยทันที และในส่วนของการรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในตัวอาคารก็ได้รับการอบรมด้านการจัดการควบคุมการเข้าออกอาคาร การตรวจสอบค้นหารวมทั้งสามารถดูแลควบคุมการจราจรได้ด้วย ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆอาทิการเป็นพนักงานต้อนรับและรักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ความสำศัญ การอบรมหลักสูตรเกี่ยวความปลอดภัย กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ เป็นอย่างดีบริการ รปภ รักษาความปลอดภัย

โทร. 081-849-0202

HAPPYLAND INTERNATIONAL SECURITY CO.,LTD.
                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved