ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th Tel. 081-849-0202


อีกหนึ่งคำบอกเล่า จากลูกค้า “การท่าเรือแห่งประเทศไทย”รปภ. ไว้วางใจ HLIS SECURITY

“เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร”

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้ใช้บริการของเรา “การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งทางด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อ ครับ”

บริการ รปภ รักษาความปลอดภัย

โทร. 081-849-0202

HAPPYLAND INTERNATIONAL SECURITY CO.,LTD.

                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved