ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th Tel. 081-849-0202


อีกหนึ่งคำบอกเล่า จากลูกค้า “การท่าเรือแห่งประเทศไทย”รปภ. ไว้วางใจ HLIS SECURITY“ ชื่นชม! รปภ. HLIS ประจำที่ “นิฮอนมาชิ” เก็บกระเป๋าได้ โดยภายในกระเป๋ามีทั้งเงินสด พลาสปอร์ต และเอกสารสำคัญมากมาย พร้อมส่งคืนแก่ลูกค้า ด้านเจ้าของชื่นชมความมีน้ำใจ สร้างความเชื่อมันและภาพลักษณ์ที่ดีทาง นิฮอนมาชิ และ บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอย่างยิ่ง“

บริการ รปภ รักษาความปลอดภัย

โทร. 081-849-0202

HAPPYLAND INTERNATIONAL SECURITY CO.,LTD.

                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved