ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th Tel. 081-849-0202บริษัทรักษาความปลอดภัย “HLIS” เราใส่ใจในทุกๆเรื่องความปลอดภัย
จากทีมงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการการจัดหาทีมงาน รักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย หน่วยงานราชการ

HLIS บริการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย การกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ของแต่ละหน่วยงานของรัฐกับ สถานบัน วิทยาลัย โรงเรียน สถานทูต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดว่างกำลังพลให้การวางระเบียบปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม ครอบคลุมสภาพการณ์ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได้จริง หน่วยงานของรัฐบาลราชการ การรักษาความปลอดภัย ของ HLIS ได้ดูแลเรื่องระบบงานรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงาน ของ เรามีความพร้อมในการให้บริการตลอด24ชั่วโมงและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ โดยจะรับผิดชอบดูแลทั้งระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยโดยรักษาพื้นที่ๆ เกิดเหตุอาชญากรรมพร้อมแจ้งให้ตำรวจและลูกค้าทราบเรื่องโดยทันที และในส่วนของการรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในตัวอาคารก็ได้รับการอบรมด้านการจัดการควบคุมการเข้าออกอาคาร การตรวจสอบค้นหารวมทั้งสามารถดูแลควบคุมการจราจรได้ด้วย ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆอาทิการเป็นพนักงานต้อนรับและรักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ความสำศัญ การอบรมหลักสูตรเกี่ยวความปลอดภัย กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ เป็นอย่างดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย HLIS เขต หน่วยงานราชการบริการ รปภ รักษาความปลอดภัย

โทร. 081-849-0202

“We are working hard to make your place more than clean”
                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved